Трябва ви помощ? Обадете ни се: 
+359 876 770 917

Меню
Меню

ПОРЪЧКИ

Поръчката, направена от клиента има силата на договор между него и електронния магазин по силата на Закона за защита на потребителите.
Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от www.kinderbox.bg на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента.
www.kinderbox.bg се задължава след получаване на заявлението и получаване на сумите, дължими от Клиента за съответната доставка, заедно с дължимите преки и косвени данъци, да достави на Клиента закупената стока.
www.kinderbox.bg не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни.
Заявлението за покупка се приема чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес.
Договорът обвързва www.kinderbox.bg за доставка след потвърждаване на заявката на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез посочения електронен адрес.
Пълна информация за въпросите свързани с правенето на поръчка, промени по нея, срокове, начини на плащане, условия за връщане и замяна на стоки и др. е налична на настоящата страница в съответните и раздели. За допълнителна информация, възникнали проблеми и каквито и да било други въпроси може да се свържете с екипа на електронния магазин по всеки един от посочените в секция Контакти начини. За неуредените въпроси се прилага действащото в момента законодателство на Република България.
 
Точност на изображенията представящи стоките
 
1. Снимките с които се представят моделите представят възможно най-точно цветовете им. Електронният магазин не носи отговорност за неточно възпроизвеждане на цветовете в следствие на индивидуални настроики и техническите параметри на мониторите и компютърните системи които се използват за достъп до сайта.
2. Електронният магазин не носи отговорност за разлика в рамките на нормалната между цвета с който е представен продукта на снимката и този на реално доставения, както такава в цвета на един и същи артикул произведен в различни периоди от време, дължаща се на различия в нюанса на цвета на доставени нови партиди за изчепрани платове и прежди при производителя.
 
Проследяване на направената поръчка
 
Всички доставки на територията на България се изпълняват от куриерски фирми. Ние можем да Ви предоставим номера на товарителницата за всяка пратка, но само куриерската фирма може да Ви даде информация къде се намира пратката Ви в момента.
Направена поръчка можете да отмените единствено преди изпращането й. Ако поръчката Ви е потвърдена и изпратена същата не подлежи на отмяна. Отмяна на направена от Вас поръчка може да се извърши на тел. 0894 503 299 или през акаунта в eлeктронния магазин.
Сравнение на продукти